Warm Up – Post Flop HU – SB vs BB 15bbs limped pot

Vídeo Privado

Multi Table Tournaments

Gameplay vs solver de spots de HU em limped pot